Blackjack Korträkning

Ett problem som, i princip alla korträknare råkar ut för, är vilket korträkningssystem de ska välja. Inte bara nybörjare ställs inför detta dilemma, utan främst erfarna korträknare, som redan provat flertalet system. Det finns en djungel med korträkningssystem att välja mellan. Att välja rätt, kan ibland vara knepigt. Det ska inte bara vara effektivt beträffande spel och satsningar, utan även passa ens egna behov och se till personliga möjligheter och förutsättningar. Det är mycket att tänka på då man väljer ett korträkningssystem som passar en själv.

Då man räknar kort, krävs att man kan räkna tämligen fort, eftersom croupieren normalt delar mellan två och fyra kort i sekunden. Vad man först och främst bör överväga är vilken level man anser sig klara av. Bland de kända och mest använda systemen, blir övertaget större, ju högre level korträkningssystemet erbjuder. Advanced Omega II, erbjuder därför bättre vinstodds än t.ex. hi-lo och KO. Är man snabb på huvudräkning, rekommenderas absolut ett multilevelsystem. Med hjälp av denna information, kan du välja bort alla level ett system, och i stället fortsätta att sortera bort system som inte passar dig.

Ett snabbt tips

Vinn storkovan på Mega Fortune – Jackpoten som alltid skjuter i höjden!

Vad du därefter bör överväga är hur bra du är på att uppskatta antalet återstående kort. Detta har stor inverkan på matematiken i spelet. Dock påverkar det olika mycket beroende på vilket system du använder. Tycker man detta är svårt, rekommenderas främst obalanserade räkningar, då man slipper beräkna en exakt räkning. Samma sak gäller beträffande säkerhet i att räkna med decimaler. Om du är bra på att uppskatta antalet återstående kortlekar, men har problem med divideringarna, t.ex. 3,5 (antalet återstående kortlekar) dividerat med 6 (den exakta räkningen). Eftersom svaret är ett ojämnt tal, med många decimaler, kan det vara svårt att under press, kalkylera svaret i huvudet. Tycker man detta är svårt, eller är för lat för att räkna ut svaren, rekommenderas även här obalanserade system, vilka för övrigt exploderat i popularitet under de senaste åren, sedan Olaf Vancuras bok KO blackjack släpptes.

Vissa system erbjuder sidoräkningar av speciella kort, oftast äss. Ett system som neutraliserat ässet i grundräkningen, men räknar det i en sidoräkning, är avsevärt effektivare än ett system som innefattar ässen i grundräkningen. Att försöka sig på en sidoräkning av äss, är i de flesta fall att rekommendera, även för personer som har tycker det är svårt.

Variationer pratas det mycket om i blackjack. Dessa är viktiga för att bli en långsiktig vinnare. Dock erbjuder olika system olika mycket information och rekommendationer beträffande variationer och basstrategitabeller för olika regler. Är du trött på att ständigt plugga tabeller, rekommenderas även här främst KO systemet. För dig som älskar dessa tabeller och har lätt för att lära dem, rekommenderas ”Red Seven Extended” systemet.

Även antalet kortlekar har betydelse. Bäst är att ha två korträkningssystem i sin arsenal, ett då man spelar med en kortlek och ett då man spelar med flera kortlekar. I spel med flera kortlekar, är det viktigt att inte göra misstag, då det kan dröja länge innan korten blandas om igen. I spel med en kortlek, rekommenderas dock att använda svårare korträkningssystem.

Sammanfattningsvis är KO systemet ett bra system, trots att det är obalanserat och varken innefattar sidoräkningar eller krångliga uträkningar och är ett level ett system. Det är ett utmärkt system för nybörjare och har generellt högre prioritet än hi-lo systemet.

Har ni frågor om vilket system ni ska välja, kan ni kontakta mig, så hjälper jag er att hitta ett system som passar era krav, förmågor och nivåer.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-07-03