Extrema exakta räkningar

Som bekant genererar höga exakta räkningar ett övertag till blackjackspelaren, förutsatt att denne behärskar basstrategitabeller, variationer och satsar matematiskt korrekt för situationen. En spelares övertag, då denne spelar med hi/lo-systemet kan enkelt beräknas, genom att multiplicera den exakta räkningen med 0,55 och därefter subtrahera med kasinots grundövertag i det aktuella blackjackspelet. Om kasinots grundövertag i ett spel är 0,5 % och den exakta räkningen är +4, innebär detta att spelarens genomsnittliga övertag är 1,7 %. Anledningen att jag poängterar ”genomsnittligt”, är p.g.a. att alla kort frambringar olika övertag, då borttagning av olika kortvalörer har olika påverkan av oddsen. En exakt räkning av +4, då t.ex. många ess och neutraler (7, 8 och 9) i förhållande till normalt återstår, är oddsen annorlunda än om många tior och t.ex. treor återstår. Två likadana exakta räkningar skapar ALDRIG samma odds.

Den typiske genomsnitts blackjackspelaren tror, att spelaren har större övertag ju högre den exakta räkningen blir. Fel. Om man föreställer sig detta som en kurva i ett koordinatsystem, varav y-axeln är den exakta räkningen och x-axeln är spelarens övertag, kommer kurvan inte att gå proportionellt rakt upp åt höger, utan te sig som en annorlunda parabel, vilken inte är proportionell på båda sidor (som de normalt är), utan som slutar ungefär i mitten då den är på väg ner. Med detta vill jag säga att spelarens övertag inte blir större då den exakta räkningen når extrema tillstånd. En exakt räkning av +6 gynnar spelaren mer än en exakt räkning av +26 (vilket för övrigt inträffar ytterst sällan).

Förvirrad? Var inte det. För att en spelare ska kunna avnjuta ett övertag, krävs faktiskt att positiver (i hi/lo systemet är dessa kort: 2, 3, 4, 5 och 6) återstår att spela. För att erhålla ett övertag krävs att man korrekt tillämpar dubblingar, splittringar, försäkring och surrendering. Dessa valmöjligheter används oftare då den exakta räkningen är hög, medan de används mer sällan då den exakta räkningen är låg respektive mycket låg. Om vi förutsätter att den exakta räkningen är +26, då en kortlek återstår att spela, innebär detta att det genomsnittligen finns 13 icke-tiovalörer samt 39 tior och ess. Detta förhållande är exceptionellt. Sannolikheten att få en starthand som är värd att splittra eller dubbla är minimal. Sannolikheten att både spelaren och banken får 20 är för stor, närmare 30,38 %, mot normala 0,67 % (!), en ökning med 4 467 %. I dessa situationer spelar ässen en ovärderlig roll. Återstår många äss i förhållande till normalt att spela, ökar detta spelarens övertag radikalt, medan ett underskott i extrema exakta räkningar, reducerar spelarens övertag avsevärt. Allt beror därmed på antalet återstående äss i förhållande till normalt. Att hålla en sidoräkning av äss är därför av högsta prioritet.

Samma princip gäller då den exakta räkningen blir starkt negativ. I dessa lägen har spelaren ett mindre underläge än då den exakta räkningen är mindre. En exakt räkning på -26 är därför bättre än en exakt räkning av -6. Detta p.g.a. att det i sådana situationer är matematiskt korrekt att dra kort på t.o.m. 17 mot bankens svaga uppkort. Eftersom dubbling, splittring, försäkring och surrendering, alla generellt bör undvikas då den exakta räkningen är mindre än -4 till -5, medför detta att en exakt räkning på >5 är sämre än en exakt räkning på <5. När dock den exakta räkningen understiger -5, minskar spelarens underläge, ju mindre den exakta räkningen blir. Då man erhåller en blackjack, betalas man som bekant med en och en halv gånger insatsen. Detta är dock näst intill obetydligt i detta sammanhang, då den exakta räkningen är negativ respektive starkt negativ. Eftersom man i dessa situationer endast bör satsa en andel, och eftersom en blackjack är mycket ovanligare i negativa situationer, har det ingen relevans i dessa tillstånd.
Med denna information, vet du nu att det är inkorrekt att öka sina insatser för mycket då den exakta räkningen är allt för hög, då det gynnar dig mindre än du tror (förutsatt att förhållandet av äss är neutralt) och att extrema negativa situationer inte alltid är så gynnsamma.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-08-18