Förberedelser för korträknare

Att spela blackjack innebär, som bekant, inte enbart att satsa, fatta beslut och räkna kort. Det kan inte upprepas för många gånger, att psykologi är den starkaste faktorn inom spel, framförallt skicklighetskrävande spel som blackjack. Allt för många spelare har djuplodande brister i såväl spel som psykologi. Självsäkerhet i spelet och förberedelser är därför av högsta prioritet. Nedan följer en ”checklista” av viktiga punkter, som alla bör vara kompletta.

1. Först och främst bör man kunna sitt korträkningssystem som ett rinnande vatten. Att kunna räkna en kortlek på ~15 sekunder är ett krav, både med offsetmetoden samt med standardräkning (att räkna korten efterhand som de delas). Trots att croupieren, i de flesta fall, delar långsammare bör man ha marginaler.

2. Blackjack bygger, liksom poker, på iskall matematik. Ständigt krävs det att spelaren är på alerten och beräknar de ständigt skiftande oddsen. Man har många bollar i luften samtidigt, framförallt om man spelar med ett korträkningssystem som är level två eller högre, eller om systemet är ett multiparametersystem (korträkningssystem med sidoräkningar inkluderat). Hjärnan måste därför vara i toppform och utvilad då man slår sig ner vid de gröna borden. Man bör ej spela då man är trött, har tillfälliga personliga problem eller då man nyss arbetat. För dig som är mer intresserad av spelpsykologi rekommenderar jag att läsa Marvin Karlins The Book The Casinomanagers Fear the Most. Läs recension här.

3. Trots att man må ha ett procentuellt övertag är detta ingen garanti för att man vinner. Ju längre man spelar, desto noggrannare slår matematiken in. Dock kan nästan vad som helst hända under en kvälls spelande. Detta kallas för fluktuationer. En fluktuation kan enklast beskrivas som ett sicksackstreck som följer en negativ funktion, dvs. som går diagonalt ner åt höger från origo. Det är viktigt att vara mån om dessa fluktuationer och inte drabbas av panik då man förlorar åtskilliga stora satsningar. Man kan räkna ut eventuella fluktuationer, s.k. standard deviationer, med hjälp av en formel. Dessa har 90 % säkerhet. Trots att man som blackjackspelare drar nytta av att veta hur eventuella fluktuationer förväntas att te sig, är detta överkurs.

4. Kasinon är en samlingsplats för folk med ett gemensamt intresse, nämligen spel. Dock tar somliga spelet på mer allvar än andra. Då alkohol serveras på majoriteten kasinon i världen, genererar detta till att många blir fåfänga, påfrestande och en plåga för dig som tar spelet på allvar. De stör din koncentration då du räknar kort. Det finns även en annan kategori ”påfrestande spelare”. Jag tänker på spelare som spelar långsamt, vilket reducerar din förväntade vinst, spelare som klagar på andra spelare för att de gör fel drag, spelare som röker, etc. Dock finns det inte mycket du kan göra. Trots att det är klanderlikt, tvingas du tiga och lida. Att klaga till kasinopersonalen och be dem slänga ut en berusad spelare hjälper inte. Istället utnyttjar kasinona berusade spelare. Man kan inte heller klaga på att folk spelar långsamt. Man fattar beslut olika fort. Är man dessutom nybörjare på ett spel, vill man ta tid på sig och tänka igenom sina drag.

5. Hur många gånger har man, som blackjackspelare, inte blivit frestad att följa sin intuition och göra galna saker, som att dubbla på 7, trots att räkningen är neutral, stå nöjd på 16 mot bankens 7 till ess, etc? Hur många gånger har man inte följt dessa känslor? Den övervägande delen spelare i dagens läge spelar huvudsakligen på känslor, vilket skapar till ett ytterligare underläge. Dock går det att undkomma denna ”onda röst”. Detta via träning och åter träning. Har själv lyckats lära mig att kontrollera mig själv i dessa lägen och spelar numera enbart på matematiska grunder.

6. Att läsa många böcker rekommenderas starkt. I varje bok hittar man alltid något som de andra missat. Man får dessutom olika författares perspektiv på olika tekniker och strategier.

Ju bättre förberedd du är, desto mer motstånd ger du kasinona.

/Robert V. Lux.
Inskrivet: 2002-04-17