Kamouflage- korträknarens måste

Vad är det svåraste inom blackjack? Är det att lära sig alla basstrategitabeller, korträkningssystem och variationer? Trots att det må vara en konst att bemästra dessa tekniker och tabeller, finns något som är ännu svårare att behärska, nämligen kamouflage. Basstrategiti- och variationstabellerna må vara svårare att bemästra teoretiskt, men i praktiken gäller andra premisser.

Spelets matematik låter dig oftast komma lindrigt undan, om du vid några få tillfällen fattar fel beslut om dina händer. Dina odds försämras visserligen, men inte mer än att de går att återställa. Skulle du däremot avslöja att du räknar kort, om så endast en gång, kan det dröja mycket länge innan du tillåts att spela på kasinot i fråga. Ditt enda alternativ är att hålla dig borta från kasinot och hoppas på att bli bortglömd, för att senare återvända.

Det krävs att du, under alla omständigheter, håller dina korträkningskunskaper hemliga på kasinona. Detta är dock lättare sagt än gjort och är psykiskt ansträngande, då man aldrig tillåts göra misstag på denna punkt. Man tänker inte alltid på att ständigt satsa med lagom spridning; man kanske mimar räkningen efterhand som korten delas och dylika förfaranden som avslöjar en.

Dock finns det knep för att kamouflera att man räknar kort. Detta är något som varje skicklig blackjackspelare ständigt finslipar på, något man aldrig blir komplett på. Man kan jämföra kamouflage i blackjack med bluffar i poker. Det är något som skiljer den bästa från den sämsta. Vem som helst kan lära sig att räkna kort, basstrategier och några vanligt förekommande variationer. Dock är det en livsuppgift att behärska kamouflagetekniker till fullo.

Amatöriska korträknare är oftast inte medvetna om konsekvenserna ifall de ertappas. Det vanligaste sättet, som majoriteten korträknare faller på, är att de tenderar att spela med alldeles för stor spridning. Det är då en barnlek för kasinona att avslöja vilka som räknar kort. Nedan redovisas några tekniker för hur man kamouflerar korträkning.

Det bästa, generella sättet, att dölja sig är att inta en s.k. ”gamblers image”. Majoriteten spelare går till kasinon för att träffa folk, vara social och låta sig underhållas genom att spela bort en tusenlapp eller två. De njuter av kasinomiljön och är allmänt utåtriktade, trevliga och pratglada (självklart finns det undantagsfall). Korträknare däremot är oftast totalt upptagna med att räkna kort och räkna ut hur mycket denne ska satsa. De svarar kort på tilltal för att inte glömma räkningen och uppfattas normalt som buttra och introverta. De avslöjas enkelt då de, sittandes vid tredje basen, aldrig släpper huvudet från korten. De flesta kan hålla med om att det är svårt att räkna kort och konversera samtidigt. Dock kan man kompensera detta genom att prata extra mycket då korten blandas. Om den löpande räkningen blir mycket låg och endast en eller två kortlekar återstår att spela innan det är dags att blanda om, är oddsen tämligen dåliga att räkningen blir positiv. Därför rekommenderas att satsa bordet minimum de resterande rundorna och samtidigt prata mycket med de övriga spelarna. Dock är det viktigast att du är utåtriktad.

Trots att det ständigt predikas att man, som korträknare, ska vara ”osynlig”, är det bästa kamouflaget att göra tvärtom i detta fall. Kasinona förutsätter att korträknare är som beskrivningen ovan. Intar man en gamblers image, förvillar detta ofta kasinopersonalen.

Att bära onödigt mycket juveler, vilket drar till sig uppmärksamhet, är även att rekommendera. Folk med stort ego har generellt benägenhet för hasardspel och visar gärna sin ekonomiska status för allmänheten. Att dessutom berätta vad juvelerna kostat (eller hitta på överdrivna priser) övertygar även mer.

Att visa känslor när man vinner och förlorar, vilket korträknare sällan gör, är också ett bra kamouflage. Söndags spelare tenderar att uppskatta vinster mer än erfarna spelare och visar även känslor då den förlorande trenden rensar plånboken. Korträknare vet, då de generellt är matematiskt insatta, att dessa negativa trender inträffar. Att beklaga sig över sina förluster förespråkas även. Man kan, t.ex. hitta på att man förlorat en ansenlig summa vid crapsbordet (eller sic boo, som är den svenska avarten). Detta stärker ditt kamouflage, då få korträknare spelar andra spel än blackjack, framförallt inte opåverkbara spel som craps.

Majoriteten korträknare mimar, omedvetet, då de räknar kort. Genom att tugga tuggummi är det omöjligt för kasinopersonalen att se att du räknar. Samma effektivitet uppnås då man röker. Dock är det sällan populärt och brist på respekt, då någon röker vid spelborden.

Liksom golfaren rekommenderas att lägga halva sin träningstid på att putta, bör blackjackspelaren lägga, åtminstone 30 % av sin tid på att träna kamouflage.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-03-31