Level ett eller multilevel system?

En frågeställning som ofta stöts på inom blackjack är huruvida man ska använda ett level ett eller multilevelkorträkningssystem.

Diskussionerna tycks hålla på in i det oändliga. Jag ska här ge en objektiv skildring av de båda varianterna, samt väga för och nackdelar mot varandra.

Kontinuerligt sker uppdateringar och utvidgningar inom korträkningens värld. Detta har skett sedan det första systemet, av Edward O. Thorp, presenterades i övergången mellan 1950 och 1960-talet. Den första ändringen som gjordes var att ersätta det tämligen komplicerade systemet med en simpel plus/minus räkning, high-low, även skrivet hi-lo och hi/lo. Samtidigt som detta systemet införskaffades introducerades den s.k. exakta räkning, vilket innebär att man dividerar den löpande räkningen med antalet ospelade kortlekar. Detta för att få reda på det exakta förhållandet positiver (2-6) i förhållande till negativer (tior och äss) per kortlek. Därefter låg utvecklingen i lä under flera år. Sedan kom multilevelsystem. Ett enkelt system som hi-lo är ett s.k. level ett system, då de högsta värdena på något kort är ett, oavsett om det är positivt eller negativt. Ett level ett system ger kompetent information om övertaget i varierande situationer. För att erhålla ett högre övertag krävs dock att man graderar upp sitt system till ett multilevelsystem. Ett exempel på detta är Advanced Omega Count II, även förkortat AOII, utveckalt av Bryce Carlson, vilket är ett av de bästa systemen, i förhållande till sin level (ett level två system), vad beträffar att hitta fördelaktiga situationer.

Anledningen till att multilevelsystem ger exaktare siffror på övertag är enkel. Som bekant generar olika kort olika ändringar av oddsen. I spel med en kortlek ändrar borttagningen av en femma oddsen med 0,69 % till spelarens favör. Borttagning av en tvåa ändrar oddsen med 0,38 %. Då en femma tas bort gynnar detta spelaren mer än om en tvåa borttages. Genom att sätta samma konstanta värden på femmor och tvåor blir det givna oddset mindre exakt, då skillnaderna mellan dessa två valörer är 0,31 %. Ett multilevelsystem sätter därför olika på tvåor och femmor. I AOII är tvåor värda +1, medan femmor är värda +2. Om en femma och en tvåa delas är den löpande räkningen med hi-lo +2, medan den med AOII är +3. AOII ger därför exaktare besked om de exakta oddsen. Dock är prestandaskillnaden mellan level ett och multilevelsystem generellt ca tio procent.

Det finns en mängd olika levelsystem. Det högsta levelsystemet, som är erkänt och används av en lätträknad skara, är ”Thorp’s Ultimate Count”. Detta är ett level 11 system. Femmorna är det kort som tillsatts detta värde, vilken representerar systemets level. Värdena i ett multilevelsystem är logiskt uttänkta. Ju större inverkan på oddsen ett kort har, desto större värde.

Ju högre levelsystem som används, desto svårare blir det att tillämpa i praktiken. Inte bara ska man kunna addera två till fyra kort i sekunden, utan samtidigt konvertera den löpande räkningen till en exakt räkning och hålla reda på indexnummer (variationer) och eventuella sidoräkningar. Dock kan påpekas att sidoräkningar är tämligen onödiga då man tillämpar ett level tre system eller högre. Att tillämpa en sidoräkning med dessa system genererar mindre procentuell ökning av förväntad vinst än en sidoräkning med ett level ett eller två system.

Både level ett och multilevel system har för och nackdelar. Level ett system är enkla och rekommenderas till majoriteten blackjackspelare, då de är enklare att använda. Dock genererar de, som tidigare påpekat, inte lika hög avkastning som multilevelsystem. Multilevelsystem är svårare att använda och man bör vara mycket säker på sin sak för att överväga att använda ett. Minsta misstag äter på ditt övertag. Det krävs mycket träning för att kunna använda ett med stor säkerhet. Allt för en oddsökning av ca 10 %. Tänk efter noga. Tappar man t.ex. räkningen innebär detta uteblivna pengar, vilket inte skulle inträffat med ett enkelt level ett system.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2003-03-29