Vilket korträkningssystem är bäst?

Ständigt frågas vilket korträkningssystem som är det bästa, hur man räknar med det, vad som är viktigast – spel- eller satsningseffektivitet, och mycket mer. Frågorna är många, liksom svaren. Som bekant finns det en hel djungel med korträkningssystem- flera hundra. För såväl den oerfarne som den redan rutinerade spelaren kan det vara knivigt att välja rätt korträkningssystem.

För att ett system ska vara bra krävs att det håller en jämn balans mellan satsningseffektivitet och speleffektivitet. Satsningseffektivitet innebär hur korrekt information systemet förser dig med beträffande hur du ska satsa, medan speleffektivitet anbelangar hur precis informationen är i fråga om tillämpning av variationer. Effektiviteternas styrka benämns i procent. Om t.ex. satsningseffektiviteten i ett system är 100 %, innebär detta att korträkningssystemet ger hundra procentig information om hur du ska satsa, dvs. vad som är det matematiskt korrekta beslutet i alla situationer. Ett 90 procentigt system ger dig korrekt information i 90 % av lägena.

Det ultimata korträkningssystemet är hundra procentigt både beträffande satsnings- som speleffektivitet. Dock har man hittills inte lyckats komma på detta system, som förmodligen inte finns, eller är för svårt för en dödlig att använda.

Både spel- och satsningseffektiviteterna är viktiga. Dock kan medges att satsningseffektiviteten är en aning essentiellare.

Så gott som alla korträkningssystem håller ett teoretiskt genomsnitt för de två effektiviteterna. Med detta menas att ju högre den ena effektiviteten är, desto lägre är den andra som kompensation. Snittet ligger dock generellt på 75 % per effektivitet. Detta innebär att om en effektivitet är hundra procentig, kommer den andra att vara ca 50 %. För att ett system ska vara lönande bör snittet vara minst 75 % per effektivitet.

Dock bör man inte stirra sig blind på korträkningssystemets effektivitet i jakten på ett korträkningssystem. Det kan inte påpekas för många gånger, att det är bättre med ett enkelt system, som inte erbjuder samma matematiska vinstodds, där man gör färre misstag, än ett komplett system som är svårt att använda. De svåra och kompletta systemen kostar, i det flesta fall, dig pengar, då varje misstag drar ett strå till stacken. Ett level ett system är därför oftast det bästa draget.

Som du kan se ovan är genomsnittet även här ~75%. I ett bra system bör skillnaden mellan de två effektiviteterna inte vara mer än 20 %, t.ex. fördelningen 85/65 %.

Är man slug kan man gå ihop i ett par. Den ena räknar med ett system som erbjuder mycket hög speleffektivitet (det finns system som erbjuder mer än 80 % speleffektivitet), medan den andra med ett system som erbjuder hög satsningseffektivitet. Under spelets gång signalerar man den exakta räkningen och ger tecken till den andra hur denne bör satsa, medan den andra ger tecken om hur medspelaren ska spela sin hand. En form av teamspel. Ge det ett försök.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-04-28