Intervju med Henry Tamburin

Här kommer jag med ännu ett scoop. Denna gång har jag gjort en intervju med blackjackförfattaren Henry Tamburin, som delar med sig av sina erfarenheter. Du kan läsa intervjun på Engelska längre ner i artikeln.

Intervju med Henry Tamburin

Fråga 1: Jag inleder med en klassisk fråga; när började du att spela blackjack och varför?

Svar: Jag spelade för första gången i Las Vegas, sommaren 1968. Jag var en sista års student på Maryland universitetet. En annan sista års student och hans fru, övertygade mig och min fru att följa med dem till Vegas. Jag visste mycket lite om spel, och ärligt talat, var jag inte särskilt intresserad av att åka (vi hade mycket lite pengar att spela för). Men de var envisa, så vi åkte. När vi anlände till hotellet, var där en long kö till disken. Min fru stannade i kön och jag begav mig till blackjackbordet, eftersom jag hört att det var ett övervinnligt spel. När hon fått nycklarna, hade jag lyckats att spela bort hela vårt spelkapital under min första omgång blackjack. Det var då jag lovade mig själv att studera spelet och jag har gjort det ändan sedan dess..

Fråga 2: När du spelar, hur mycket satsar du generellt?

Svar: Jag spelar normalt på bord, vars minimum gräns är 10 till 25 dollar och ökar sedan insatserna därifrån olika mycket, beroende på räkningen. I spel med en och två kortlekar, satsar jag alltid två andelar och går därefter upp eller ner beroende på hur räkningen faller sig (läs mer om denna teknik, vilken jag skrivit om på kasinocentralen). Jag sprider, i dessa spel, min satsning mellan 1 till 4 eller 5 andelar. I spel med sex eller åtta kortlekar använder jag en större spridning (1-12 andelar) och spelar ofta två händer när räkningen tenderar till det.

Fråga 3: Kasinos har alltid behandlat storsatsande korträknare väldigt illa, t.ex. förolämpat dem, trakasserat dem, etc. Vad är din åsikt om detta? Har du själv blivit utsatt för något liknande?

Svar: Kasinon sätter reglerna och erbjuder blackjack för allmänheten. Jag har alltid tyckt, att de inte borde få diskriminera skickliga spelare. Olyckligtvis är kasinon uppmärksamma över storsatsare och har låg tolerans om de misstänker att någon på denna nivå räknar kort. Flertalet gånger under min karriär har jag blivit utslängd från kasinon i Atlantic City, Mississippi och Las Vegas. Det har hänt att croupieren, oförberett, blandat om korten och att floor supervisors (kasinopersonal, som har i uppgift att bevaka spel) varit förlagd vid mitt bord. Men, detta har inte inträffat ofta, och jag försöker att hålla mig undan för kasinonas ”radar” för korträknare.

Fråga 4: Du arbetar på www.casino.com, där du svarar på nyfikna besökares frågor om blackjack. Sidan tycks framgångsrik, med ständigt inkommande frågor. Majoriteten frågor är spetsfundiga och intelligenta, dock finns även många oseriösa och dumma frågor. Jag läste en gång frågan; ”vad är dubbling?” Fokuserar din kolumn främst på nybörjare, eller föredrar du att locka skickliga spelare och professionella?

Svar: Först och främst, låt mig påpeka att jag gillar att skriva artiklar och svara på besökares frågor om blackjack (har gjort det i en kvarts sekel). www.casino.com drar till sig alla nivåer av spelare, om än majoriteten är nybörjare. Jag försöker att anpassa mina artiklar, vilka är publicerade på www.blackjack.casino.com, till medelmåttiga spelare, medan mina artiklar i Blackjack Insider Newsletter (publicerade på www.casino.com) vänder sig till erfarna spelare. Ja, jag får alla sorters frågor. Denna vecka till exempel, undrade en läsare vad oavgjort betydde i blackjack (en solklar nybörjare), medan en annan, mer sofistikerad spelare ville ha min åsikt om Knock out jämfört med hi-low i spel med en kortlek ( ett ämne, vilket var grundligt diskuterat i en tidigare upplaga av nyhetsbrevet).

Fråga 5: Så vitt jag vet, träffas de största blackjackförfattarna regelbundet på ett seminarium, på vilket de utbyter information och kunskap om blackjack. Har du varit på något? Om så är fallet, vad var ditt intryck av att träffa andra världs kända författare? Hur påverkade det dig?

Svar: Jag har varit på flertalet spel festivaler under den senaste tiden med andra spelförfattare, där vi presenterat seminarium för allmänheten. Jag har även gett ”hur man spelar och vinner” demonstrationer i blackjack på några av dessa tillställningar. Några av de författare som deltagit är Frank Scoblete, John Grochowski, Max Rubin, Jean Scott, John Robison, Stanford Wong, Bob Dancer, Jeffrey Compton, och fler däröver. Jag har också deltagit på företagsspelkonferenser med Arnold Snyder, Stanford Wong, Anthony Curtis, Olaf Vancura, Steve Bourie, med flera. Jag ska till och med vara med i expert panelen på den kommande Global Gaming Conference i Las Vegas. Jag håller normalt kontakt med andra spelförfattare via e-mail, dock samlas vi ibland, när vi alla är i Las Vegas. Självklart är det alltid spännande att träffa andra kända blackjackauktoriteter och att höra dem prata. Oavsett hur mycket jag tror mig kunna spelet, lär jag mig ständigt något nytt från dem och från andra erfarna spelare som skriver diskuterar på sidor som www.bj21.com och www.rge21.com (på dessa sidor kan ni även, ständigt se mitt, Robert V. Lux, namn, då jag besöker dessa utmärkta sidor dagligen).

Fråga 6: Du har redan skrivit den framgångsrika boken, “Take the money and run”. Har du några framtida planer på att skriva några fler böcker om blackjack? Om så är fallet, vad kommer de att täcka?

Svar: Jag håller för tillfället på at tuppdatera min bok, Take the money and run. Där kommer att finnas ny information om gemensamma basstrategitabeller för alla spel, varav en sektion för avancerat basstrategispel, ett enkelt satsningssystem för basstrategispelare, vilket bygger på att endast räkna tior och ess (Roberts notering: liknande Crush Count, dock räknas inte essen i denna räkning), ett obalanserat korträkningssystem för nybörjare, vilket är enkelt att lära, analyser om olika sidosatsningar, vilka ofta erbjuds, typiska tips om hur man lär sig basstrategitabeller och korträkning och råd om hur man kommer undan med att räkna kort.

Fråga 7: Du anordnar kurser I blackjack. Kan du gå djupare in och ge allmän information om dessa? Hur länge varar de? Pris? Var är de? Vad täcker kurserna? Finns det olika nivåer på kurserna (nybörjare, medelsvår och avancerad), eller fokuserar du på en speciell nivå av spelare?

Svar: En av mina starka sidor är att lära spelare de invecklade delarna av blackjack på ett sätt som de förstår (en gång i tiden skötte jag en framgångsrik blackjackskola i New Jersey). Nuförtiden håller jag nybörjar och medelsvåra kurser i lokaler i olika delar av Las Vegas. Jag började göra detta efter det att jag köpte en andra bostad i Las Vegas området. Den tre timmar långa nybörjar kursen täcker grundregler, basstrategispel och pengaunderhåll (Roberts notering: mer känt som money management), och är avsett för nybörjare. Den tre timmar långa medelsvåra kursen, är för basstrategispelare som vill lära sig korträkning. Jag lär ut det obalanserade K-O systemet i denna kurs. Nuförtiden är dessa kurser inte öppna för allmänheten. Hursomhelst, leker jag med tanken att erbjuda blackjack lektioner i Las Vegas för allmänheten, men har ännu inte bestämt mig (men jag kommer att fortsätta att ge privatlektioner i blackjack i Las Vegas, om någon läsare är intresserad, kan de e-maila mig för mer information på HTamburin@aol.com).

Fråga 8: Kommer dessa kurser att kunna förbättra avancerade spelare och professionella?

Svar: Nybörjare och erfarna spelare, som inte har fullständig kunskap och förståelse för basstrategispel, korträkning, hur man räknar ut korrekt kapital och risk att förlora (Roberts notering: detta faktum även känt som ”risk of ruin”, ROR, vilket kan beräknas med komplicerade formler), kan förbättra sina kunskaper genom att ta en av mina kurser (eller privat lektioner). Jag har haft flertalet lokala avancerade spelare, vilka finslipat sina skickligheter genom att ta min kurs.

Fråga 9: Spelar du några kasinospel förutom blackjack?

Svar: Under de senaste åren har jag ägnat mig mycket mer video poker i Las Vegas. Anledningen är p.g.a. att där finns många fördelaktiga video poker maskiner tillgängliga på den marknaden.

Fråga 10: Anser du dig vara en professionell blackjackspelare?

Svar: Mina vinster i blackjack har aldrig varit min huvudinkomstkälla, därför har jag aldrig hävdat att jag är en professionell blackjack spelare i mina deklarationer. Hursomhelst, vet man aldrig vad som händer i framtiden. Jag pensionerade mig nyligen, efter att ha arbetat i 30 år på ett stort, internationellt kemiföretag och jag spelar därför mycket mer blackjack.

Fråga 11: Det finns en mängd skickliga, seriösa och kunniga författare om blackjack, dock finns det även författare som hittar på egna system och ger en matematisk felaktig syn på spel. Jag nämner inga namn, då jag förutsätter att du vet vilka jag hänvisar till. Vad tycker du om dessa författare, vilka fanatiskt sprider oanvändbara blackjackbudskap?

Svar: Jag skriver om falska blackjack system I mina kollumner och artiklar när jag får syn på dem. Jag har ingen direkt åsikt om dessa författare. Tyvärr kommer de alltid att finnas en marknad för deras böcker, så länge som folk fortsätter att köpa dem.

Fråga 12: Du använder varken en alias (åtminstone inte vad jag vet), varken då du skriver artiklar eller svarar på frågor om blackjack på Internet och har en bild på dig på www.casino.com, hur kan du överhuvudtaget spela ostört då du är på ett kasino? Kasinot vet att du är en skicklig spelare. Tillåter de dig, ändå, att fortsätta spela?

Svar: Ja, de låter mig spela, för jag är inte girig.

/Robert V. Lux

Question #1: I begin with a classical question. When did you start playing blackjack and why?

I played for the first time in Las Vegas in the summer of 1968. I was a graduate student at the University of Maryland. A fellow graduate student and spouse convinced me and my wife to go with them to Las Vegas. I knew very little about gambling and to be frank I wasnt very interested in going (we had little money back then for gambling). But they were persistent and so we went. When we arrived at the hotel there was a long line to check in. My wife stayed in the line and I went to play a little blackjack because I read somewhere that it was a beatable game. By the time she got the room keys I had managed to blow our entire gambling bankroll in my first blackjack session. Thats when I made a vow to study the game. And I’ve been doing it ever since.

QUESTION #2: When playing, at what level do you bet?

I usually bet at the $10 to $25 minimum betting level and then increase my bets from there depending upon the count. In single and double deck games my first bet after the shuffle is two units and then I go up or down depending upon the count (spreading to 1 to 4 or 5 betting units). In 6 or 8 deck games I use a larger betting spread (1 to 12 units) and often play two hands when the count escalates.

QUESTION #3: Casinos have always treated black betting card counters very bad, i.e. insulting, harassing, etc. Whats your opinion on this? Have you ever been a “victim” of this kind of treatments?

Casinos set the rules and offer blackjack games to the public. Its always been my opinion that they shouldnt be allowed to discriminate against skillful players. Unfortunately casinos are very watchful of $100 bettors and have low tolerance if they suspect someone at that betting level is counting. Several times during my playing career I have been backed off in casinos in Atlantic City, Mississippi, and Las Vegas. I’ve also had the cards unexpectedly reshuffled and had floor supervisors stationed at my table. But the frequency of these occurrences has been low as I try hard to stay under the casinos radar for counters.

QUESTION #4: You work at www.casino.com, answering curious visitors question on blackjack. The site seems successful, with frequently asked questions on the subject. Most of the questions are sophisticated and intelligent, though, there are many unserious and low-level questions as well. I once read the question “What is double down?” Does your column mainly focus on beginners, or do you prefer to attract the high level players and pros?

First, let me say that I enjoy writing articles and answering readers questions on blackjack (been doing so for a quarter of a century). The site www.casino.com attracts all levels of players although I would say most are beginners. I try to gear my columns that are posted on www.blackjack.casino.com to novice players whereas I gear my Blackjack Insider Newsletter (published by www.casino.com) to the more experienced player. And yes, I get all types of questions. For example, just this week one reader wanted to know what a push means in blackjack (an obvious beginner) while another more sophisticated player wanted my opinion on using the K-O vs. the High Low counting system for single deck games (a topic, in fact, that was thoroughly discussed in a recent issue of the newsletter).

QUESTION #5: As far as I am concerned, the greatest blackjack authors regularly gather for a seminar, on which they exchange information and share knowledge on blackjack. Have you been to any? If so, what was your impression, meeting other world famous authorities? How did it affect you?

Ive attended several Gaming Festivals in the past with other authors where we have presented seminars to the gaming public. Ive also given “how to play & win” blackjack demonstrations at some of these events. Some of the authors that have participated include Frank Scoblete, John Grochowski, Max Rubin, Jean Scott, John Robison, Stanford Wong, Bob Dancer, Jeffrey Compton, and others. Ive also participated on industry gaming conferences with Arnold Snyder, Stanford Wong, Anthony Curtis, Olaf Vencura, Steve Bourie, and others. In fact Im scheduled to be a panelist at the upcoming Global Gaming Conference in Las Vegas. I usually network with other authors through email although we usually get together every now and then when we are all in Las Vegas. Of course its always a thrill to meet other famous blackjack authorities and to hear them speak. No matter how much I think I know about the game, Im constantly learning something new from them and from other experienced players that post on sites such as bj21.com and rge21.com.

QUESTION #6: You have already written the thriving book, “Take the money and run”. Do you have any plans on writing any additional on blackjack? If so, what will they cover?

I am in the process of updating my book, Blackjack: Take The Money & Run. There will be new information on a generic basic strategy for all games, a section on some advanced basic strategy plays, an easy betting system for the basic strategy player that involves only counting tens and aces, an easy to learn unbalanced card counting system for the entry level card counter, analysis of different side bets that often appear on blackjack tables, a more expanded section on risk of ruin and evaluation of different blackjack games, specific advice on how to learn basic strategy and card counting, plus more tips on the art of getting away with card counting.

QUESTION #7: You arrange courses in blackjack. Can you specify this by giving any general piece of information about these? How long does it take? Costs? Location? What do the courses cover? Are there different levels on the courses (beginner, intermediate and advanced), or do you focus on one specific level of players?

One of my strengths has been teaching the intricacies of blackjack to players in a way that they can understand (at one time I operated a successful blackjack school in New Jersey). Currently I teach beginners and intermediate level blackjack courses to residents of different communities in Las Vegas. I started doing this after I purchased a second home in the Las Vegas area. The 3-hour beginner’s course covers the basic playing rules, basic strategy, and money management and is geared to novice players. The 3-hour intermediate course is for basic strategy players that want to learn card counting. I teach the K-O unbalanced counting system in this course. Currently these workshops are not open to the general public. However, I’m toying with the idea of offering blackjack classes in Las Vegas to the general public but I haven’t made up my mind (but I will do private lessons in Las Vegas – if any reader is interested they can email me for details at HTamburin@aol.com).

QUESTION #8: Will any of these courses manage to improve advanced players and pros?

Beginner and experienced players who dont have a thorough understanding of basic playing strategy, card counting, bankroll setting, and risk management will be able to improve their game by attending one of my courses (or private lessons). Ive had several local advance level players hone their skills by attending my course.

QUESTION #9: Do you play any casino games besides blackjack?

Within the past year Im playing a lot more video poker in Las Vegas. The reason is because there are many profitable video poker opportunities in that market.

QUESTION #10: Do you regard yourself as a professional blackjack player?

My winnings from blackjack have never been my sole source of income so therefore I have never claimed to be a professional blackjack player on my income tax returns. However, that may change. I recently retired from a 30-year career in management for a large international chemical company and I am playing a lot more blackjack.

QUESTION #11: There are many skilful, serious and knowledged authors on blackjack, though, there are also a bunch of authors, who make up their own systems and give a “mathematically erroneous view” on the game. I wont mention any names, as I presume you know which I refer to. Whats your opinion on these authors, who fanatically spread an invalid rip off way of playing blackjack?

I expose fraudulent blackjack systems in my columns and articles when they come to my attention. I dont have a high opinion of authors of these systems. Unfortunately as long as unwary blackjack players purchase them, there will always be a market for them.

QUESTION #12: As you do not use an alias (at least not as I am aware of), neither when writing nor answering questions on blackjack on the net, while theres a picture of you on www.casino.com, how can you possibly get any privacy while playing in any casino? The casino knows you are a skilful player. Do they, yet, allow you to continue play?

Yes, they allow to me to play because I am not greedy.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-11-30