Blackjack Guider

Vi kommer i denna artikel att ta upp de fördelar samt nackdelar som finns i blackjack för spelaren. Spelaren förväntas att vinna ca 45 % av spelen, banken förväntas vinna 47 % och cirka 8 % av spelen förväntas bli oavgjorda (gäller vid perfekt strategi). Hur kommer det sig, kan man undra, att banken har större vinstprocent än spelaren? Det beror bl.a. på att spelaren drar sina kort före banken och där riskerar att bli tjock. Spelaren har dock ett några viktiga fördelar som kompenserar lite: möjligheten att få 1,5 * insats vid blackjack, möjligheten att splitta fördelaktiga kort, möjligheten att dubblera sin insats, samt möjligheten kunna stanna under sjutton om banken har dåligt första kort, typ 6. Dessutom kan spelaren räkna kort.

Att räkna kort
Redan i slutet på 50-talet började folk att leta efter något system som kunde hjälpa spelaren att hålla koll på vilka kort som gått, samt vilka kort som fanns kvar i kortleken. I slutet på 50-talet kom den amerikanske fysikern Edward Thorp på ett system som för alltid förändrade blackjackspelet. Thorps system gick ut på att man genom att veta hur många låga samt höga kort som har gått, kan höja sin insats vid fördelaktiga tillfällen.

Systemet gav spelkorten följande värden:
+1 för, 2,3,4,5,6
0 för 7,8,9
-1 för 10,ess

Man börjar på 0 när dealern har blandat kortleken för nytt spel. Därefter ska man observera varje kort som delas ut till spelarna och dealern. Således har man från början talet 0. Direkt efter att första kortet kommer ut måste man kolla kortets systemvärde, som antingen är +1, -1 eller 0. Om det första kortet som kommer ut är exempelvis 6, så ändras 0 till +1, om nästa kort är exempelvis 5, blir det ytterligare +1, totalt +2. Man räknar allas kort allt eftersom de delas ut. Ju högre + tal man får desto högre fördel har man. Hur funkar det? Jo, har det kommit ut mycket låga kort (2-6) har du mycket höga kort kvar (10, ess). Påpekas bör att man hela tiden också måste ha koll på hur många kort det totalt har gått ut. Grundtanken i Thorps system är att man ska satsa mer när det finns höga kort kvar, samt satsa mindre när det finns låga kort kvar.

Kasinona på 50-talet delade ut till det sista kortet i leken. Korträkning fungerade därmed verkligen bra, så bra att kasinona förlorade stora pengar. De blev tvungna att göra någonting åt saken. Man kom fram till att man INTE skulle fortsätta med att dela ut till sista kortet, samt att man skulle öka antalet kortlekar. Detta räckte för att minska dåtidens korträknares fördel avsevärt. I dag spelar man med fyra till åtta kortlekar. Viktigast är dock att man bara spelar ca 65-70 % av kortlekarna innan de blandas på nytt.

Dessa åtgärder till trots kan en professionell korträknare i dag räkna med att vinna ca 1 % av det totalt satsade beloppet. Om en spelare totalt satsar exempelvis 200 000 kr på blackjackspel under en hel dag bör vinsten bli ca 2000 kr. Dock bör det påpekas att detta är genomsnittsresultatet, vill det sig illa kan man gå back i flera veckor. Men i långa loppet bör man vinna ca 1 %. Naturligtvis kan det skilja emellan olika korträkningssystem. Att timme efter timme räkna kort är dock oerhört krävande, så det är garanterat inga enkla pengar. Idag finns det dock enklare korträkningssystem, exempelvis KO-blackjack, som kommer att recenseras här på Kasinocentralen inom kort.

Det var allt för denna gång, spela lugnt.

MR BET
Inskrivet: 2002-01-20