Illustrious 18 – lite slit, mycket vinst

Här kan du läsa mer om den genialiska tabell bestående av 18 variationer som genererar 75 % av de pengar som alla variationer tillgängliga skulle göra.

För att bli en vinnare i blackjack krävs att man behärskar många tekniker och strategier. Variationer är en teknik som tillämpas av seriösa spelare och är ett krav för att bli en långsiktig vinnare. Du kan läsa mer om variationer i tidigare artikel. Kortfattat är en variation en avvikelse från basstragitabellerna, dvs. optimalt spel för en given uppsättning regler och villkor. Basstragitabellerna är endast genomsnittliga och berättar hur en hand spelas bäst då förhållandet mellan korten är neutralt, dvs. då lika många av varje valör återstår att spela. Man brukar ofta relatera till en komplett kortlek. Då kort spelas, ändras oddsen, oavsett vilka kort som avlägsnas. Då oddsen ändras, ändras även matematiken och förväntad vinst för varje möjlig hand. Då den exakta räkningen uppnår olika värden, ändras besluten för vissa händer. Då basstrategitabellerna säger att man ska stå nöjd på 20, bestående av två tior, mot bankens femma eller sexa, förutsätter detta att förhållandet kort är neutralt. Om den exakta räkningen istället är +5, är det matematiskt mest gynnsamt att splittra. Dina beslut beträffande din hand är därför beroende på den exakta räkningen.

Då det finns åtskilliga hundra möjliga händer i blackjack, en mängd olika exakta räkningar, samt en djungel av regler och förhållanden som ändrar oddsen, skulle man inte ens under en livstid avklara en bråkdel av alla möjliga variationer. Det gäller därför att begränsa sig. Vetskapen att man ska dubbla på fem mot bankens femma då den exakta räkningen +20 eller mer är totalt meningslöst. Detta beroende på fyra faktorer: för det första är det ytterst sällan som den exakta räkningen uppnår extrema värden som +20. För det andra är sannolikheten att få en starthand av fem mot bankens femma mycket liten. Den tredje anledningen är att de flesta kasinon inte tillåter beslut som att dubbla på fem. Majoriteten variationer som sker vid extremt höga räkningar accepteras inte av kasinona, då det inte är en del av deras regeluppsättning. Om du, mot alla odds, skulle få en starthand av fem mot bankens femma då den exakta räkningen är +20 och du tillåts dubbla på vilken starthand som helst, är det fortfarande med knapp marginal som du har övertag. Ju högre den exakta räkningen är, desto mer ökar ditt övertag.

Om vi förutsätter att räkningen är +20, kan du räkna med att ha ett övertag på 1>4 % i denna situation. Anledningen till att det kan variera beror på att ingen exakt räkning är den andra lik. Antalet neutraler och ess har stor inverkan på oddsen i dessa situationer. Genom att tillämpa variationen för denna situation kan du räkna med en ökning av förväntad vinst på uppskattningsvis en miljontedel. För varje miljon kronor du satsar kan du förvänta dig att vinna ett öre extra (förutsatt att spelaren har 1 % genomsnittsövertag).

Vissa starthänder infaller oftare än andra, liksom vissa exakta räkningar. Den exakta räkningen fluktuerar normalt mellan -5>5. Då man, som korträknare, enbart satsar mycket då den exakta räkningen är positiv, är besluten i negativa situationer inte av samma prioritet, då ett felaktigt beslut inte kostar lika mycket då.

Blackjackexperten Donald Schlesinger (förmodligen världens största just nu) utarbetade en tabell för de variationer som är viktigast att kunna. Valet av variationerna byggde på frekvens och gynnsamhet, en kombination av faktorerna. Denna uppsättning variationer genererar 75 % av samtliga variationer tillgängliga (!). Detta innebär att du, genom att lära dessa 18 variationer, kommer att erhålla 75 % av vad du, matematiskt, skulle ha erhållit om du tillämpat samtliga hundratals variationer tillgängliga. Imponerande. Nedan följer tabellen för vilka variationer som ingår i det vida kända ”Illustrious 18”.

Försäkring: 3
16 kontra 10: 0
15 kontra 10: 4
10/10 kontra 5: 5
10/10 kontra 6: 4
10 kontra 10: 4
12 kontra 3: 2
12 kontra 2: 3
11 kontra äss: 1
9 kontra 2: 1
10 kontra äss: 4
9 kontra 7: 3
16 kontra 9: 5
12 kontra 2: -1
12 kontra 4: 0
12 kontra 5: -2
12 kontra 6: -1
13 kontra 3: -2


Tabellen kan tyckas underlig då den enbart förser information om exakt räkning och inte om vilka beslut som ska tillämpas istället för basstrategitabellen. Dock är allt logiskt uppbyggt. Det finns tre alternativ; dra kort, stå nöjd och att dubbla. Det finns endast två logiska alternativ på samtliga exempel. På händer som har ett värde av 11 eller mindre är frågan ”dra kort eller dubbla”. Då den exakta räkningen är 12 eller mer, är frågan ”dra kort eller stå nöjd”.

Varför lära sig en djungel av variationer, när man kan lära sig illustrious 18 och samtidigt förvänta sig 75 %? Svaret är enkelt… och besvarat.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2003-01-07