Off the Top Bet, i Blackjack med en kortlek

I spel med flera kortlekar tolereras generellt en spridning mellan 1-5 och 1-8. Dock är det stora skillnader beträffande spel med en kortlek och spel med flera. I spel med en kortlek, accepteras sällan en spridning på mer än 1-2 till 1-3. Dock finns det en teknik som ökar din spridning till 1 6 i spel med en kortlek.

Har under flera dagar diskuterat denna teknik med den ständigt kritiske Don Schlesinger, författare till Blackjack Attack. Vi har båda delade åsikter och tycks inte kunna enas. Dock har han inte inkluderat alla aspekter som jag framförde.

Tekniken, som för första gången presenterades av Lawrence Revere, går ut på att satsa två andelar då korten blandats. Om räkningen blir negativ efter första rundan, minskar man sin insats till en andel. Om den däremot blir positiv, sprider man sin satsning mellan 2-6 (vilket är samma sak som 1-3). Detta innebär att du, då räkningen är negativ alltid satsar en andel, medan din spridning fördubblas då räkningen blir positiv.

Om räkningen omedelbart blir negativ, satsar du, som ovan nämnt, en andel. Om räkningen blir positiv rundan efter, kan du inte sprida satsningen till 1-6, utan måste då sprida den mellan 1-3. Samma sak gäller då räkningen blir positiv efter off the top satsningen. Om räkningen rundan efter blir negativ, kan du inte reducera satsningen till 1-3, utan måste fortsätta spela med 2-6. Beroende på hur första rundan går ska du välja vilken spridning du ska spela med, antingen 1-3 eller 2-6. Du kan därför inte kombinera dessa två i samma session.

Om än du kommer att satsa två andelar i många negativa situationer, genererar denna tekniken dock ett långsiktigt övertag, om ej mer än en halv procent.

En off the top bet är i de flesta fall en win-win situation. De gånger räkningen blir negativ, delas fler tior och ess än låga kort. Du kommer därför att sluta som en långsiktig vinnare de gånger räkningen blir negativ. Då räkningen blir positiv efter den första rundan, kommer du att förlora aningen mer i det långa loppet. Dock är en enhet extra ett billigt pris för en fördubblad spridning. De enda situationer som missgynnar dig är då räkningen förblir neutral efter en rundas spel. Kasinot avnjuter i dessa fall sitt grundövertag, vilket normalt är ~0,5 % i spel med en kortlek.

Enligt Schlesinger är det svårt att komma undan med denna teknik, då kasinona har en förmåga att vara överdrivet paranoida. Dock ställs vissa krav för att tekniken ska fungera.

Ju färre rundor man spelar, desto svagare uppfattning bildar kasinot av dig. Att spela en kortlek tar olika lång tid, beroende på penetration och antalet spelare. Genomsnittligen tar det dock ca två minuter. Genom att spela i max 30 minuter, kommer det vara mycket svårt för kasinopersonalen att upptäcka ditt knep. Dock krävs att ytterligare minst två spelare befinner sig vid bordet. Ju fler spelare, desto svårare för kasinot att hålla reda på de olika spelarnas spridning. Då du spelat i max 30 minuter, bör du antingen bege dig till ett annat kasino, eller ta en lång rast innan du återvänder. Helst bör du inte återvända överhuvudtaget samma dag.

Blackjack är ett flexibelt spel. Det finns därför ofta fler än en rätt lösning. Om det endast skulle funnits ett rätt spår att följa skulle det inte existera blackjackforum på såväl Kasinocentralen som på internationella blackjacksidor.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-05-10