Ska man spela mer än en hand samtidigt?

En fråga som ofta ställs beträffande blackjack, är om det är gynnsamt att spela flera händer. Ett stort antal ”spelfantaster” hävdar att man ej bör spela flera händer samtidigt, medan en annan skara urgerar motsatsen. De som talar mot påstår att man, då man spelar två händer, oftast kommer att sluta på plus minus noll, då man matematiskt kommer att vinna den ena handen och förlora den andra. De avvikelser som sker då man t.ex. vinner båda eller förlorar båda händerna, påstås orsaka stora fluktuationer i ens spelkapital. Det som jag i denna artikel redovisar är något jag själv upptäckt. Trots att jag aldrig stött på det i litteratur eller övriga faktakällor, skulle det förvåna mig om mitt argument inte redan uppfunnits. Det är alldeles för logiskt för att ha förbigåtts.

Dock bygger inte dessa argument på någon stabil matematisk grund. Om en korträknare spelar en hand och ökar sin satsning då den exakta räkningen är positiv, innebär detta att denne har ett matematiskt övertag. Om istället två bredvidsittande korträknare spelar vars en separat hand och ökar sina satsningar i favoriserande situationer, innebär detta att de alla har ett övertag. De kommer båda att långsiktigt sluta som vinnare.

Vinstoddsen är precis lika stora, oavsett hur många händer man spelar då räkningen är positiv. Dock genererar fler händer till en större förväntad vinst. Fanatiker påstår att man slösar kort då man spelar flera händer i fördelaktiga situationer, att räkningen fort blir neutral eller negativ. Detta är sant. Dock måste argumentet klassas som en dubbelmoral, då förväntad vinst är större ju fler rundor man spelar per timme. Dessutom slösar man inte kort, tvärtom så sparar man kort och kan utnyttja de lukrativa situationerna till max.

Spelar man ensam mot croupieren används fyra kort till starthänderna, två till dig och två till croupieren. Croupierens starthand svarar därför för 50 % av alla kort som används. Genomsnittet för använda kort är tämligen lika för både banken och spelaren. Dock används generellt fler kort till bankens händer, då denne har fasta regler att följa. Den procentuella fördelningen förblir därför 50 %. Spelar man två händer svarar croupieren för en tredjedel av alla kort, dvs. ~33 %. Vi kan här utläsa en minskning på 17 % av använda kort enbart genom att lägga till en hand. Spelar man sju händer svarar croupieren för 12,5 % av alla kort. Spelar du flera händer, genererar detta till att fler kort återstår än om du spelar få händer.

Vi antar att du spelar en hand och 50 kort återstår att spela innan kuperingskortet nås. I exemplet räknar vi att man använder två kort per hand och bryr oss inte om att man eventuellt drar kort, dubblar, splittrar, etc. Detta innebär att du, matematiskt, kommer att spela 12,5 händer ((50*0,5)/2). Spelar du fyra händer innebär detta att du kommer att spela 20 händer ((50*0,8)/2). Detta innebär att du kan spela 20/12,5 (-1)=60 % fler händer. Endast genom att spela två händer i stället för en genererar en ökning på ~33 %. Den procentuella ökningen blir mindre ju fler händer man spelar. Ökningen mellan fyra och sju händer är i det närmaste obetydlig. Ökningen är i detta fall endast 9 %.

Att spela 3-4 händer rekommenderar jag starkt. Dock är teori och praktik två vitt skiljda saker. Många kasinon reagerar starkt mot detta och tillsätter genast casino countermeasures, dvs. åtgärder för att försämra för korträknare.

För att spela flera händer, krävs ändringar i din satsningsplanering. Man måste, för att inte riskera att bli black, antingen börja med ett större kapital, eller minska insatserna. Större spelkapital innebär större risk, men dock långsiktigt större förväntad avkastning. Om du väljer att gå den trygga vägen och anpassa ditt satsande bör du procentuellt till din ”egentliga”, för att erhålla maximal utdelning. Spelar du två händer bör du satsa 78 % (avrundat till 80 %) på varje hand. Om du, i spel med en hand, planerat att satsa 100 kronor, ska du, i spel med två händer, satsa 78 kronor per hand. Tabellen nedan redovisar hur satsningsfördelningen bör vara per hand.

1 hand = 78 %.
2 händer = 57 %.
3 händer = 45 %.
4 händer = 37 %.
5 händer = 32 %.
6 händer = 28 %.
7 händer = 25 %.
Glöm ej att dessa är ungefärliga siffror som bör avrundas till närmaste 5- procent.

Då räkningen är negativ, lönar det sig att spela en hand åt gången, då färre händer då spelas.

Sammanfattningsvis är det gynnsamt att spela flera händer om man utnyttjar det i rätt situationer. Det är en teknik som starkt rekommenderas. Var dock medveten om dess konsekvenser. Risken ökar att du blir ertappad för att vara korträknare.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-03-26