Spaderess Börja spela Blackjackserie: Del 2

[Börja spela Blackjack är en artikelserie i två delar av Spaderess. I förra delen diskuterade vi grunden till all vinnande Blackjack, nämligen grundläggande strategin. Nu skall vi titta på vilket korträkningssystem som passar bäst och även få tips på hur vi går vidare för att lära oss vårt valda system.]

När man vill lära sig spela Blackjack, är steg två att välja vilket korträkningssystem man vill använda (steg 1, grundläggande strategin, gick vi igenom i förra delen). Vilket korträkningssystem man väljer att använda beror till hög grad på sina personliga förutsättningar och preferenser, men bor man som vi gör i norra Europa vill man använda ett system som är kraftfullt vid spel med 6 kortlekar och som är lätt att använda. Ett sådant system är Hi/Lo och dessutom finns allt ni behöver kunna för att använda systemet redan utlagt på Internet.

Hi/Lo presenterades för första gången 1964 av Harvey Dubner. På den tiden trodde kasinona att införandet att spel med fler kortlekar än en skulle omöjliggöra korträkning. I stället utarbetade Dubner ett poängvärdesystem, som gick ut på att varje kort viktades och tilldelades ett poängvärde. Spelaren räknar inte längre höga och låga kort separat, utan lägger i stället samman poängvärdena och får på så sätt fram en summa. För att varje kort skall behålla sitt relativa värde justeras summan därefter till att gälla summa per kvarvarande kortlek. På denna justerade summa eller True Count baserar spelaren sedan alla sina beslut. Låter det mycket? Det tyckte jag också i början, men genom att lära sig en sak i taget kommer det inte att vara några som helst problem.

Egentligen finns det faktiskt bara en stor hemlighet bakom vinnande Blackjack; upp med pengarna på bordet när du har övertag på kasinot och stäng igen plånboken när kasinot har övertaget. Så enkelt är det! Ja, eller enkelt förresten, att kunna upptäcka fördelaktiga situationer kräver en del träning. Det som är så lockande med Blackjack är just att kasinots utgångsövertag är så pass lågt att det bara krävs ett par extra höga kort i de kvarvarande kortlekarna för att jämna ut förhållandena och det verktyg vi använder för att mäta övertaget är vårt korträkningssystem. Genom att vi mäter vem som har övertaget (vi eller kasinot) samt hur stort det är kan vi styra våra insatser så att vi satsar mycket pengar när vi har övertaget och lite (om något) när kasinot har övertaget. Detta är varje korträkningssystems huvuduppgift. Därefter kan man ytterligare öka sina vinstmöjligheter genom att förändra hur händerna spelas beroende på vilka kort som finns kvar, men vid spel med 6 kortlekar har dessa förändringar endast marginell betydelse.

Att styra våra insatser är dock inte den enda fördelen med Hi/Lo. Det är dessutom väldigt enkelt att använda. Hi/Lo kräver exempelvis inte, till skillnad från andra enkelnivåsystem som Hi-Opt 1, att man räknar Ess vid sidan om huvudräkningen. Det är viktigt att ta korrekta beslut vid bordet och varje misstag du gör tär på ditt övertag och därmed även dina vinster. Det är alltså ingen slump att den senaste trenden även bland väldigt duktiga spelare att byta ner sig till ett enklare system och regelbundet får man höra från spelare att de började med Uston APC, men att de bytt till Zen eller Hi/Lo. Det enda andra system, vid sidan om Hi/Lo, som rekommenderas nybörjare i större utsträckning idag är K-O. K-O är, precis som Hi/Lo, ett av de enklare systemen som finns att tillgå.

Eftersom K-O inte kräver omvandling till justerad summa är det kanske till och med något enklare att använda än Hi/Lo och nästan lika bra som Hi/Lo vid spel med 6 kortlekar. Att jag rekommenderar Hi/Lo över K-O beror i huvudsak på två faktorer. Dels är Hi/Lo mer allsidigt och går att använda även vid andra typer av spel. Skulle ni sätta er ned och spela med en kortlek är Hi/Lo överlägset K-O. Den andra huvudfaktorn är faktiskt det extra steget med omvandling till justerad summa. Vill ni någon gång i framtiden gå vidare till ett mer kraftfullt system blir steget mindre on ni redan från början får lära er justerad summa. Stanford Wong, som anses vara en av de ledande auktoriteterna på Blackjack, svarade så här när han blev tillfrågad vilket som var det bästa korträkningssystemet:

”It does not matter which counting system you use, as long as you are using something that compares high cards to low cards. The high-low is the best of the simple systems. /…/ Much more important is what kind of a game you can get, specifically how much you can bet on high counts. I suggest that instead of trying to learn a more complicated counting system or memorizing a wider range of index numbers than -1 to +6, you would be better off thinking about what kind of an act would allow you to get away with bigger bets when your count finds an edge.”
(Wong, Stanford. Professional Blackjack sid. 213-214)

Eftersom det har använts under så många år, är Hi/Lo genomarbetat och väl dokumenterat. Jag har i min bokhylla över 20 böcker om Blackjack. Där finns nästan alla de vanligast använda system beskrivna, men inte någon bok beskriver något av de andra systemen lika omfattande som Wong beskriver Hi/Lo i boken Professional Blackjack. I den följer allt ni behöver för att kunna anpassa systemet till de förhållanden som gäller på just det kasino ni för tillfället besöker. Allt som krävs för att ni skall lära er räkna kort med Hi/Lo finns dessutom utlagt på Internet. En professionell spelare från St. Louis (mina gamla hemtrakter, jag bodde under ett år strax utanför St. Louis), med pseudonymen GameMaster har gjort en Blackjackskola som ligger utlagd på http://www.blackjack-school.com.

GameMasters Blackjackskola uppdaterades och utökades från 19-24 lektioner så sent som förra året. Då han har erbjudit andra webbmasters att använda skolan på sina egna sidor finns den lite var stans. Det har även funnits en svensk översättning av den på nätet. Men då det inte är alla som har uppdaterat till den senaste versionen rekommenderar jag att ni besöker skolan via ovanstående länk Har ni några frågor gällande hans lektioner svarar han på frågor via e-post och på hans ordinarie webbsida http://www.gamemasteronline.com finns tidigare frågor och svar arkiverade. Dessutom säljer han även en dvd (och data CD) där han personligen demonstrerar vissa moment.

Finns det då inga nackdelar med Hi/Lo? Jo, det finns det. Hi/Lo är inte optimalt när det gäller att styra hur vi spelar våra kort. Grundläggande strategin utgår ifrån en komplett kortlek, men när sammansättningen av kort i den kvarvarande kortleken förändras, kommer vissa spelbeslut att ändras. Med en högre andel höga kort kvar kommer vi till exempel inte längre att dra kort till 16 mot givarens 10. Detta är dock av sekundär betydelse vid spel med en kortlek och av ytterst marginell betydelse vid spel med 6 kortlekar. Det finns dock system som är bättre på detta, men då tillkommer det ytterligare ett moment, nämligen att räkna Ess vid sidan om den övriga räkningen. Är det någon som vill testa ett sådant system finns Hi-Opt I. Blackjackskolan fungerar då fortfarande utmärkt, men bör i så fall kompletteras med boken The Worlds Greatest Blackjack Book av Lance Humble och Carl Cooper.

Allt som behövs för att ni skall kunna påbörja er nya karriär är alltså:
GameMasters Blackjackskola (http://www.blackjack-school.com). Dessutom rekommenderar jag även böckerna Basic Blackjack (behandlar grundläggande strategin, vilken är grunden för allt vinnande spel) och Professional Blackjack av Stanford Wong. Dessa är av typen uppslagsverk, så det är inte särskilt mycket text att läsa utan mestadels siffror och tabeller.
Sedan får ni gärna höra av er och berätta hur mycket ni vinner… (eller förlorar)

Länkar:

GameMaster Online
http://www.gamemasteronline.com/

GameMasters Blackjackskola
http://www.blackjack-school.com/

Blackjack Basic Strategy Engine
http://www.blackjackinfo.com/
Komponera ihop en egen grundläggande strategi.

Köp boken: Basic Blackjack
http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?pt=search_result&ISBN=0935926194
Uppslagsverk för grundläggande strategin

Köp boken: Professional Blackjack
http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?pt=search_result&ISBN=0935926216
Uppslagsverk för Hi/Lo

Köp boken: The Worlds Greatest Blackjack Book
http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?pt=search_result&ISBN=0385153821
Bra introduktion till spelet, dessutom bästa beskrivningen av Hi-Opt I

Inskrivet: 2003-10-12