Svenska Blackjackhemsidor

Svenska blackjack- och kasinohemsidor skjuter i höjden och ökar i antal. Här kan du läsa om de sidor som finns tillgängliga. Samtliga är betygsatta. (Notera att vissa sidor kan vara nedlagda)

Det är för mig en glädje att se den ”svenska spelkulturen” etablera sig på Internet. Då Kasinocentralen grundades, januari 2002, fanns endast en svensk spelhemsida: Svenska Blackjack Sidan. När detta skrivs, april 2003, finns det fyra svenska sidor. Utvecklingen ter sig inte som svampar ut marken, men jag ser en positiv trend. I denna artikel kan du läsa recensioner för varje hemsida, vad de förmedlar, allmän information, positiva och negativa aspekter, samt enskild betygssättning för varje sida. Dock recenserar vi inte Kasinocentralen på denna sida. Att göra detta vore varken objektivt eller professionellt. Denna uppgift lämnar vi därmed till andra hemsidor som eventuellt känner sig manade.

Svenska Blackjack Sidan, http://www.jump-gate.com/caracarn/frame1.html:

Denna sida var svår att hitta, då ingenting i namnet hänvisar till blackjack. Det var via en länk som jag fann denna sida. Då man äntrar startsidan har man möjlighet att antingen besöka en engelsk eller svensk del. Upplägget är detsamma på både den svenska som engelska alternativet. Den engelska versionen imponerade inte mycket på mig. Svengelskan isar i nacken då jag läser informationen som tillhandagås och jag tvivlar på att den besöks av många utländska besökare.

Den svenska delen är dock av annan kvalitet. Förutom regler på de svenska restaurangkasinona och internationella standardregler, samt basstrategitabeller, undervisas även om onlineblackjack, korträkning, samt fusk, vilken är min favorit del. Tyvärr är texten under samtliga fem rubriker mycket grundlig. Detta må vara bra för nybörjare, vilka oftast vill ha infon enligt KISS-metoden (Keep It Simple Stupid). För erfarna och kunniga spelare finns inte mycket att lära på denna sida. Basstrategitabellerna är dock pedagogiskt och snyggt upplagda. Många färger och indelningar gör att de är lätta att urskilja och lära.

Under rubriken ”misc” hittar man diverse standardrubriker som ”gästbok”, ”forum” och en pluspoängare: ”spela blackjack nu!”. Gästboken uppdateras sällan. Dock är diskussionerna som förs här stundvis intressanta, trots att de aldrig mynnar ut i fullkomliga debatter. Forumet tar även detta emellanåt upp intressanta områden. Dock tycks intresset för svenska spelforum vara lågt, vilket givetvis inte ägaren kan hjälpa.

Layouten på sidan är, med sin svarta bakgrund och blåa bokstäver, relativt flashig och i tiden. Det är lätt att hitta på sidan. Språkligt får sidan onekligen underkänt. En skrivkurs skulle göra susen. Informationen är, som tidigare påpekat, odetaljerad och grov. Förvisso helt ok för nybörjare, nöjesspelare och latmaskar, men inget för seriösa utövare. Informationen på Svenska Blackjack Sidan är konstant och uppdateras inte, vilket det låga besökarantalet skvallrar om. De enda uppdateringar som sker är i gästboken samt i forumet. Sammanfattningsvis bör sidan expandera med informationen. Författaren bör även ta en kurs i välskrivning. Orden skär i ögonen. Om än dessa två faktorer utgör den största delen av sidan, är sidan i övrigt bra och trevlig.

Betyg: 1,5 spelmarker av 5 möjliga.

Spaderess, www.spaderess.net:

Denna sida är både lätt att hitta, samt enkel att minnas. På senare har sidan inte gått att nå. Anledningen till detta är att sidan lagt ner. Dock kommer den eventuellt att läggas upp igen i framtiden. Vi får hålla tummarna för det.

Då jag för första gången besökte denna sida slogs jag av layouten som var trendig. Liksom Svenska Blackjack Sidan och Kasinocentralen följer huvudrubrikerna med oavsett var på sidan man är, vilket gör det enkelt att hitta och orientera sig. Grundligt beskrivs regler och diverse tekniker, samt basstrategitabeller. Gästboken och forumet är inte mycket trafikerade. Då sidan är tämligen ny får man dock ha överseende med detta, då det generellt dröjer en period innan folk hittar sidan och inläggen rullar in.

De förser besökarna med en s.k. Blackjackskola. Denna är hämtad från www.gamemasteronline.com (som även finns tillgänglig på Stanford Wongs www.bj21.com) och är direkt översatt. Jag ifrågasatte i tidigare versionen huruvida ägaren fått tillstånd till detta. Jag fick ett email av ägaren, som påpekade tackorden på startsidan, vilka jag missat, där gamemasteronline tackas för tillåtelsen. I denna skola, vilken består av 19 lektioner, lär man sig grundligt de viktigaste momenten inom framgångsrik blackjack. Varje lektion avslutas med läxor, där ”eleven”, liksom i en riktig skola, får i läxa att följa instruktioner som ges, vilka samtliga behandlar kapitlet. Dessa lektioner såldes tidigare för $400. Idag är de gratis, bl.a. eftersom vad som bistås finns tillgängligt i majoriteten blackjackböcker på marknaden. Dessutom är skolan tämligen gammal, vilket resulterar i att delar av informationen inte mäter sig med dagens förhållanden. Trots att den endast är ett fåtal år gammal, utvecklas blackjacken med stormsteg.

Språkligt håller sidan hög klass. Informationen är väl bearbetad och även korrekturläst för maximal professionalism. Layouten är även den, som ovan påpekat, av hög kvalitet. Dock är variationen av huvudrubriker klen. Man behöver inte mycket tid för att gå igenom allt material. Sidan uppdateras inte förutom gästboken och forumen. Stort minus, framförallt för regelbundna besökare. Sidan vänder sig åt nybörjare och ringare nivån blackjack medelmåttor.

Betyg: 3,5 spelmarker av 5 möjliga.

www.president.knows.it (inget namn/alias på sidan, vilken för tankarna på blackjack):

Detta är, då denna recension skrivs, den nyaste blackjackhemsidan. Den är svår att hitta, bl.a. eftersom namnet inte har någon som helst anknytning till blackjack. Då man äntrar sidan bemöts man av dess startsida, vilken inte är imponerande. Här står sex rader, vilka predikar om att man kan vända ett underläge i blackjack till sin fördel. På vänstersidan följer rubriken, liksom på ovanstående sidor, med oavsett var på sidan man är.

De fakta som presenteras är kort men koncist och håller språkligt aningen högre klass än spaderess.net, men är fortfarande kapabelt till förbättring. De tre informationsrubriker som finns tillgängliga är ”historia”, ”nybörjar guide”, samt en ”avancerad guide”. I historia delen redovisas odetaljerat och kort om spelets ursprung. Dock utesluts många fakta. Att spelet har sitt ursprung från franska ving-et-un från 1700-talet utelämnas fullkomligt. Om än det inte är samma spel, har de båda slående likheter. Blackjack är en utveckling av ving-et-un. I nybörjar guiden berättas i ringa mängd om spelets syfte, regler och diverse fakta, vilka har med spelproceduren att göra. Dessa är korten, spelmarker, och given. Den ”avancerade” guiden är indelad i fem partier, vilka var och en redovisar separata delar. Det inleds med en allmän beskrivning av vad som följer. Därefter finns ett antal basstrategitabeller, vilka är relativt snyggt upplagda. Tabellerna på Svenska Blackjack Sidan håller dock högst klass. Därpå följer en kort skildring av korträkning, dvs. grunderna. Hur man ska satsa beroende på TC:n är nästa styckes innehåll, vilket därefter avslutas med en mycket kort utvärdering.

Rubrikerna är, trots att de är få, intressanta. Tyvärr är informationen alltför odetaljerad och skrapar endast på ytan. Tyvärr har samtliga blackjacksidor en förmåga att enbart vända sig till nybörjarspel.

För att skriva i gästboken krävs att man skaffar sig ett användarnamn och lösenord. Detta kommer, enligt mina spekulationer, att medföra till minskat intresse att skriva inlägg. Människan är generellt lat. Tillfälliga besökare kommer troligtvis inte att lägga ner energi på att registrera sig. Ett förlorande drag, vilket jag rekommenderar ägaren att ändra.

Hittade inkorrekta fakta, bl.a. grova fel i basstrategitabellerna, vilka jag berättade för ägaren, som genast ändrade dem. Sidan uppdateras inte heller informationsmässigt, vilket gör att sidan främst blir ett näste för tillfälliga besökare, då regelbundna beskare kräver uppdateringar och variation.

Sidan har dock potential att uppnå hög klass. Regelbundna informationsuppdateringar, mer detaljerad information, inga lösenordskrav för gästboken, fler länkar och programrekommendationer och en snygg bild t.ex. under texten på startsidan är några aspekter som avsevärt skulle förbättra hemsidans position. Ifall en förändring av sidan kommer att ske, kommer en ytterligare recension att göras. Dock representerar betyget dagsläget.

Betyg: 2,5 spelmarker av 5 möjliga.

Utbudet av svenska blackjackhemsidor är idag begränsat. Dock är jag fullt övertygad om att kvantiteten kommer att öka betydande inom en snar framtid. Sverige är på väg in i en kasinokultur… att drömma är inte olagligt. Förhoppningsvis kommer även sidor vilka vänder sig till spelare på hög/professionell nivå också. Ser med glädje fram emot den dagen…

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2003-08-16