Variationer- ett kraftfullt vapen

Är det, i blackjack med internationella standardregler, korrekt att splittra två tior mot bankens fyra eller femma? Svar: Nej. Jag frågar igen: Är det korrekt att splittra två tior mot bankens fyra eller femma? Svar: Ja. Nu förmodar jag att du är en aning konfunderad.

Basstrategitabellerna i blackjack är förfärdigade via miljontals spelade händer mot datorer, som analyserat resultaten. Det finns en mängd olika tabeller, beroende på regler, bonusar, antalet kortlekar, etc. Dessa tablåer är ett genomsnitt av hur du bör spela dina händer. Som du förstår varierar räkningen utan uppehåll då datasimulationerna utförs. Ibland är räkningen skyhög och ibland låg. Detta påverkar resultaten. T.ex. om den exakta räkningen är –5 och du har 12 mot bankens 4, är det i detta läge matematiskt korrekt att dra ett kort. Skulle den exakta räkningen varit +5, skulle du stått nöjd på 12 mot bankens 4.

Basstrategierna skildrar därför vilket beslut som är generellt korrekt. Anledningen är att fluktuationer åt båda håll (dvs. då den exakta räkningen är positiv och negativ), långsiktigt tar ut varandra (t.ex. inträffar en exakt räkning på +3 lika ofta som -3), då de statistiskt ska inträffa i samma omfattning, och den exakta räkningen blir genomsnittligen noll.

Om vi relaterar till frågan överst på sidan, där första svaret är ”nej”, menas med detta att basstrategin hävdar att du aldrig ska splittra tior. Dock varierar dina odds för varje kort som delas. Med hjälp av korträkning vet du vilket procentuellt övertag du har mot banken. Eftersom oddsen varierar, skiftar även dina beslut beträffande hur du ska spela din hand. Spelar man ej med ett korträkningssystem är basstrategispel det långsiktigt tryggaste sättet att spela. Räknar du kort bör du absolut tillämpa variationer, då ditt långsiktiga övertag förbättras med upp till 50 % (obs! Ej upp till 50 % övertag, utan upp till 50 % förbättring av ditt nuvarande spel). Du kommer inom kort att märka klara förbättringar i ditt spel. Det finns hundratals variationer för varje basstrategitabell. Ju fler du behärskar, desto större förväntad vinst.

I överskriften sägs ”ett kamouflage”. Variationer kan hjälpa dig att dölja att du är korträknare. Endast en minoritet spelare behärskar variationer. De följer därför blint basstrategitabellerna och gör inga avvikelser. Oftast känner croupierer, floormen och pitbossar till basstrategier. Dock känner de sällan till variationer. Splittrar du två tior, drar kort på 14 mot bankens 4, drar kort på två åttor, etc. då det är matematiskt korrekt kommer kasinopersonalen med största sannolikhet att ta dig för ”ytterligare en idiot”.

Liksom basstrategitabeller, är variationstabeller också gestaltade via miljontals datasimulationer. Detta bör vara ditt konkreta bevis, då du i udda fall tvingas fatt underliga beslut p.g.a. variationstabellerna, t.ex. dubbla 7 mot bankens 5.

För dig som är intresserad av variationer rekommenderar jag att läsa Stanford Wongs Professional Blackjack, som främst behandlar ämnet variationer. Du hittar boken här.

Sammanfattningsvis är variationer ett mycket kraftfullt vapen i blackjack. Dock bör påpekas att anledningen att endast ett fåtal spelare använder dem, är att variationer kan skilja avsevärt mellan olika blackjackspel. Eftersom det även krävs minst (!) 25-30 variationer per blackjackvariant för att erhålla ett märkbart övertag, är det en livsuppgift att lära sig bemästra variationsspel. Bland professionella och skickliga spelare är det främst variationskunskap som avgör vem som är bäst.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-02-28