Markeruppställning

Ditt kapital varierar ständigt vid spelbordet, oavsett vad du spelar. Det är därför svårt att alltid veta exakt hur mycket man vunnit eller förlorat. Har man många marker av olika valörer tar det dessutom onödig tid att räkna markerna. Ju fler, desto mödosammare. Med min teknik kan du, med lite träning, på några sekunder räkna ut exakt hur mycket du vunnit eller förlorat.

Ideligen predikas pengaunderhåll (money management) i spelböcker av olika slag. Den övervägande delen författare hävdar att man bör lämna om man antingen vunnit 40 % av sitt grundkapital eller förlorat 50 %. Dock är det svårt att veta när man nått någon av dessa gränser. Spelar du, i blackjack, med Kelly kriteriet krävs att du konstant vet hur stort kapital du har.

Jag har länge förargat mig på att det inte funnits någon teknik där man snabbt och enkelt räknar ut hur mycket man vunnit respektive förlorat. För ca ett år sedan bestämde jag mig för att ta tjuren i hornen och finna en effektiv uppställning av markerna. Resultatet jag nådde fungerade överraskande bra. Jag kallar tekniken för ”Lux-uppställningen”, egennyttigt uppkallad efter innovatören. Nedan kan du läsa hur tekniken fungerar.

Låt oss anta att du köper in för 10 000 kronor. Du får 25 tiokronorsmarker, 15 femtiokronors-, 20 hundrakronors- och 14 femhundrakronors marker. Börja med att ställa upp markerna i staplar med olika valörer. Alla tiokronorsmarker i en stapel, alla femtiokronors i en, etc. Dela därefter upp alla högar i två lika stora staplar. Du har nu åtta staplar med marker. Dock fick du udda antal marker av tio och femtiokronorsmarkerna. Växla en femtiokronorsmarker till tiokronorsmarker och fördela dem så att tiokronorsstapeln är jämn. Placera därefter markerna i rangordning, med den minsta valören till höger och den största till vänster och tvärtom om du är vänsterhänt. Anledningen till detta är att man främst använder de mindre valörerna. De ska fortfarande stå parvis, dvs. två gånger fyra.

Du har nu två travar av varje valör. Du har två tiokronorsstaplar, varav varje stapel innefattar 15 marker, två femtiokronorsstaplar med 7 marker i varje, två hundrakronorsstaplar med 10 marker per stapel och två femhundrakronorsstaplar med 7 marker per stapel. Viktigt är att man har jämnt antal spelmarker. Dock går det alltid att ha jämn mängd.

Att ställa upp markerna på detta vis tar inte mycket längre tid än att ställa upp dem ”på vanligt vis”. Du tjänar in denna tid mycket fort.

När du spelar ska du endast använda markerna från den ena sidan, rad B, och låta den andra raden, rad A, stå orörd. Rad A fungerar som en måttstock. Låt oss anta att du efter en timme förlorat 7 tiokronorsmarker, 2 femtiokronors- och 4 hundrakronorsmarker, då har du sammanlagt förlorat 570 kronor. Eftersom du endast använder rad B, kan du på ett ögonblick utläsa att det saknas 7 tior, 2 femtior och 4 hundrakronorsmarker. Rad B saknar detta antal marker av dessa valörer för att vara lika hög som rad A.

Om du i stället vinner börjar du att bygga på en tredje rad, rad C, (3*4). Markerna ska, även i denna rad, stå parallellt med rad A och B. För att kunna börja bygga på rad C krävs att rad A och B är kompletta, dvs. innefattar lika mycket som du startade med. Har du flyt och vinner mycket är det viktigt att ständigt växla upp små valörer. Det är lättare att räkna många små högar marker än få stora. Om du vid ett tillfälle har fler marker i rad C av en valör än de andra två staplarna har, ska du växla upp överskottet. Har du t.ex. 19 tiokronorsmarker i rad C, växlar du upp överskottet, dvs. 4, till närmaste valör, vilket avrundas till en 50-kronorsmarker.

Har du underskott av lägre valörer i rad B, bör du växla till dig fler av denna valör. Har du t.ex. en tiokronorsmarker kvar, ska du inte ”låna” från rad A, utan i stället växla en femtiokronors- eller en hundrakronorsmarker till tiokronorsmarker. Att hålla en jämn fördelning av markerna är viktigt.

Skulle du förlora hela rad B, bör du överväga att lämna kasinot och göra något annat. Envisas du med att spela, delar du även här upp återstående marker som ovan beskrivet. Dock måste du då addera, i detta fall 5 000 kronor, till förlusterna.

Har du däremot flyt och vinner mycket ska du, som ovan redovisat, bygga på rad C. Blir även denna rad komplett, fortsätter du bygga på rad D. Teoretiskt sett kan man bygga på hur många rader som helst, dock är det sällan teorin klaffar.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-03-22