Reimond Bergwall kontra världen – matema

De flesta svenskar som är insatta i roulettspel och dess teorier och system känner med stor sannolikhet till Reimond Bergwall, hans teorier och verk.

För två år sedan köpte jag Reimonds bok, ”Roulett För Alla”. Efter att ha läst det var jag skeptisk. Dock är jag optimist och tror ingenting vara omöjligt. Efter att recenserat boken här på Kasinocentralen fick vi ett email av Reimond. Han skrev att han sett sitt namn nämnas flertalet gånger på sidan, både i recensioner, gästboken samt på ”Fråga Lux”. Han skrev en utförlig redogörelse för hans bakgrund och karriär, ifall vi önskade skriva mer om honom.

Reimond som både deltagit i TV program, samt internationella mässor p.g.a. sina rouletteorier och roulettprodukter är respekterad av många och avskydd av andra för sina åsikter. Då jag själv ställt mig kritisk till hans tankegång och teorier, skrev jag av eget intresse ett email till Reimond. I detta ifrågasatte jag några av de stora metoderna och principerna som han bygger sin uppfattning på. Han svarade utförligt, men dock inte övertygande på mina frågor och diskussionen fortsatte i flera veckor. Jag skrev att jag ställde mig kritisk till hans dogmer, men att jag samtidigt var optimistisk. Trots att matematiken kommit långt i utvecklingen har mänskligheten endast skrapat på ytan i matematikens oändliga värld. Att det ligger en sanning bakom externa krafter råder det inga tvivel om. Dock är frågan hur man utnyttjar detta bäst. Samtliga av Reimonds system bygger på progressivt satsande, vilket är matematiskt inkorrekt. Paralleller kan dras till blackjack, där overbetting tenderar att minska övertaget. Har man ett övertag behöver man inte använda några progressioner för att vinna. Detta framförde jag till Reimond flertalet gånger, men fick aldrig något påtagligt svar på frågan.

Han skickade mycket material till mig i hopp om att övertyga. Bland detta material hörde bl.a. tabeller, statistik av diverse av hans system, brev, egna åsikter och tankar, noggranna beskrivningar om sin roulettkarriär och beskrivningar av hans roulettprodukter, vilka han själv uppfunnit och utvecklat (Reimond är med i Svenska Uppfinnareföreningen).

Reimond som är både självsäker och enveten beträffande sina teoriers funktion, skrev i ett email att det ultimata vore att träffas och diskutera öga mot öga. Den huvudsakliga anledningen till detta möte var dock för att diskutera ett eventuellt samarbete, vilket vi löst diskuterat via emailen. Tanken var att han skulle bli roulettansvarig på Kasinocentralen, medan jag skulle hjälpa honom med promotion och marknadsföring av hans produkter på Kasinocentralen.

En onsdagsförmiddag i januari körde en liten bil av äldre modell upp på garageinfarten. Ut kom en man i lägre 60-årsåldern med en hop av pärmar och material. Han var mycket artig, trevlig och spontan. Vi inledde med en fika där han berättade mer om sig själv, sin karriär och produkter. Därefter fortsatte vi diskussionen inne i vardagsrummet där han visade produkterna och deras funktioner. Därefter gick vi igenom pärmarna han hade med sig och diskuterade utifrån dessa. Då jag fortfarande inte ansåg hans motiveringar och argument hålla, lät jag mig inte övertalas att tro på hans teorier. Dock visste jag att han var tämligen bongstyrd beträffande sina teorier, och lade inte mycket energi på att motargumentera, då jag f.ö. inte fick några konkreta svar på mina frågor. Mesta delen av det tre timmar långa mötet skötte Reimond pratandet. Jag valde att ge honom en chans och lyssna på vad han hade att säga.

Vi fortsatte vår diskussion via email. Några veckor senare slutade han att svara. Jag skickade fler email, men inget hände. Ett tag senare fick jag ett brev där han skrev att han ansåg mig ifrågasätta hans teorier och allt han står för alldeles för mycket. Han skrev även att han inte läst något av mina senaste mail, vilka var på över tusen ord per styck, där jag framförde argument och bevis för att hans teorier inte håller. Dessa var givetvis inte definita. Min tanke var att han skulle lägga fram skäl tillbaka mot mina argument.

Han klargjorde att han inte längre var intresserad av ett framtida samarbete. Jag kände ingen sorg över beskedet, men tycker att det är synd att han gav upp så enkelt. Det var mycket optimistiskt av honom att tro sig kunna övertyga mig genom några email och ett möte.

Reimond är, trots att han har de seriösa matematikerna emot sig, tvärsäker på att hans teorier fungerar och vägrar att lyssna på argument som kritiserar hans åsikter. Han berättade att han aldrig läst några böcker om roulett, eftersom han inte ville låta sig påverkas av yttre faktorer. Reimonds inte-lyssna-på-andra profil var något jag inte gillade. Han dumförklarade personer som inte höll med honom eller lyssnade på hans teorier, trots detta gör han samma sak mot omvärlden som ifrågasätter honom.

Många ifrågasätter honom genom att fråga: ”Om du nu har ett ofelbart system med så extremt hög vinstchans, varför är du inte miljonär flera hundra gånger om idag?” Jag ställde samma fråga till Reimond. Han svarade att det var psykiskt påfrestande att spela professionellt och ofta. Dock brister detta argumentet, då man, om man följer hans bristande matematik, skulle kunna tjäna flera miljarder på några månader. Han berättade att han varit professionell under en period. Dock var hans vinster mycket blyga. Anledningen att han överhuvudtaget lyckats vinna beror på att hans system går ut på att vänta och vänta, vilket inte tjänar något till (läs varför i min recension av Reimonds bok, ”Roulett För Alla” här på Kasinocentralen. Principen bygger på proportionalitetsmatematik). Dessutom är standardavvikelsen alltför stor för så få spel som han spelade under sin tid som ”professionell”. Spelar man några hundra, eller t.o.m. tusentals rundor, kan vad som helst hända. Dock vägrade Reimond att varken lyssna eller svara på detta argument.

Reimonds huvudargument för sina teorier var att utfallen aldrig blir som matematiken förutspår. Han skickade mängder med tabeller där han visade att utfallen inte blev exakt vad matematiken anfört. T.ex. påpekade han flitigt att serier av tio i rad eller mer inte inträffar ofta. I statistik med 70 000 spel som han skickat mig, visade han att t.ex. serier av 13 eller mer endast inträffat några få gånger och färre gånger än matematiken förutspått. Vad Reimond inte tycks ha förstått är att matematiken endast säger vad som är mest sannolikt att inträffa. Singlar man slant en miljon gånger är sannolikheten minimal att krona och klave kommer upp 500 000 gånger var. Avvikelser är en stor del inom sannolikhetsläran. Då Reimond ständigt relaterade till att statistiken skiljde sig med flera hundra procent på serier av mer än 13 i rad blev jag irriterad. Detta kan jämföras med att singla slant åtta gånger. Resultatet kan bli exakt vad som helst. Och då han redovisade resultaten i procent såg det ut som om de var fantastiska. Ifall något matematiskt inträffar fyra gånger av åtta, dvs. 50%, men istället inträffar 3 gånger av åtta är skillnaden 33%, vilket låter extremt mycket! Vilseledande statistik kallar jag detta!

Jag skrev i ett email till Reimond sambandet mellan matematik, utfall och statistik. Matematiken berättar vad som kommer att hända, utfallet ser till att det sker och statistiken summerar vad som hänt. Reimond svarade med att be mig kolla igenom den statistik han skickat mig, vilket jag gjorde och fann att mitt resonemang stämde. Jag redovisade mina resultat, men fick inga svar.

Reimond är framförallt förtjust i att satsa då han har mer än 50% chans att vinna. T.ex. brukar han satsa på dussin och kollon. När han förlorar tvingas han dock att tredubbla sina förluster för att Martingaleprogressionen ska fungera. I samtliga email påpekade han att hans system genererar 67% vinstchans vid första spelet, 89% vid andra, 96% vid tredje, 98,7% vid fjärde och 100% vid femte. Dessa siffror byggde han på den statistik som han själv fått fram, efter att ha spelat en miljon spel på sitt rouletthjul och antecknat vartenda resultat. Jag reagerade då jag såg att han utlovade 100% sannolikhet att vinna. Med papper och penna räknade jag med enkel matematik ut att hans resultat exakt återspeglar vad matematiken förutspår. Vad han inte framför är dock att utbetalningarna understiger vinstoddsen, vilket resulterar i att man fortfarande har ett matematiskt underläge på 1,35%. Ytterligare ett fall av vilseledande statistik!

Om än Reimond må vara en trevlig man med många idéer, är hans tips, liksom alla andra, värdelösa när det kommer till roulett. De saknar grund och matematisk korrekthet. Vad som dock är att bygga vidare på är de s.k. externa krater som Reimond framlägger. Om det finns något sätt att slå rouletten på, så är jag övertygad om att det är via dessa. Dock gäller det att ta reda på hur man använder dem bäst, vilket ingen lyckats med under de senaste 700 åren. Vem vet, kanske har någon av er läsare svaret?

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2003-05-01