Kelly kriteriet – säkra pengar

Den amerikanske professorn J. L. Kelly uppfann år 1956 ett revolutionerande satsningssystem för blackjack som än idag används runt om i världen. Systemet är vida populärt bland såväl amatörer som professionella blackjackspelare. Spelgeniet Edward O. Thorp brukade använda sig av det.

Kelly kriteriet går ut på att satsa sitt övertag proportionellt till sitt kapital. Ex: Du köper in för 10,000 kronor i blackjack (i spel med en kortlek). Första rundan är den exakta räkningen neutral och banken har ett övertag på ca 1 %. Du satsar då bordets minimum på, låt säga, 50 kronor. Du förlorar. Efter rundan är den exakta räkningen +3, vilket innebär att ditt procentuella övertag är 0,5 % (3/2 – 1). Ditt sammanlagda kapital i denna situation är 10,000-50 kronor = 9,950 kronor. Du satsar en halv procent av ditt totala kapital = 50 kronor (avrundat). Du vinner rundan. Ditt kapital är nu 10,000 kronor. Den exakta räkningen stiger till +5. Du har lite mer än 1,5 % övertag (eftersom ca 10 kort redan spelats). Du satsar ditt övertag 10,000 * 0,015 = 150 kronor.

Om du efter några timmars spel vunnit 4,000 kronor är ditt totala kapital nu 10,000 + 4,000 = 14,000 kronor. Om ditt övertag i en viss situation är 2 %, satsar du 2 % av de 14,000 kronorna. Huvudsyftet med Kelly kriteriet är att så gott som eliminera risken att bli black (förlora allt). Risken att förlora 200 andelar med Kelly kriteriet innan du dubblar dem är ca 0,1 procents risk. Kelly kriteriet är därför förmodligen det säkraste, vinnande, systemet. Nackdelen är dock att fluktuationerna generellt sker långsamt. Du kan genomsnittligen räkna med att gå plus ca 1-2 andelar i timmen. Dock är det bättre att ta det säkra före det osäkra. För dig som vill spela säkert, men ändå ha spänning kan du dubbla Kelly – satsningarna då ditt övertag överstiger t.ex. 1,5 %.

Hur många andelar (dvs. den minsta planerade satsningen, kan vara vad som helst, t.ex. 50 kronor, 33 dollar, 180 DM, etc.) krävs då för att systemet ska fungera och vara säkert? Det finns två alternativ, beroende på vilken spelstil du använder. Om du spelar med väldigt små summor (vid ett 10- kronor minimum bord), där du t.ex. satsar mellan 10 och 50 kronor per runda, bör du ha 200 andelar. Om du spelar med större summor, t.ex. minst hundra kronor per runda, bör du ha minst 100 andelar. Varför? Låt säga att din andel är värd 10 kronor och du har 20 stycken. Du har då 200 kronor (10 * 20). Om du vid ett tillfälle har 1 % övertag, kan du ej satsa 2 kronor, som systemet tenderar till (200 *0,01), eftersom inga bord tillåter så låga satsningar som 2 kronor.

Kelly kriteriet är, sammanfattningsvis, ett satsningssystem jag varmt kan rekommendera. Om du vill du fördjupa dig i Kelly kriteriet finns mycket bra information på Bjmath.com (Engelska). För att läsa texten krävs att du har möjlighet att kunna läsa dokument i PDF-format.

/Robert V. Lux
Inskrivet: 2002-01-21