Progressionssystem

Vad är ett progressionssystem?
Ett progressionssystem är ett sätt att öka samt minska sina insatser efter olika matematiska formler. Ett av de mest kända av de klassiska progressionssystemen är Martingale, där man efter varje förlust dubblerar sin nästa insats tills vinst sker. Martingale kan fungera riktigt bra korta stunder, men när väl en lång förlustserie kommer, för det gör den, är resultatet förödande.
Varför använda progressionssystem?

I de flesta spel där chansen att vinna är ca 50 %, typ blackjack och enkla chanser på roulette, kommer vinster samt förluster i vågor, dvs. flera vinster kan följas av flera förluster på rad eller tvärtom. Med ett enkelt progressionssystem kan man, när vinster kommer, öka sina insatser, samt när förlusterna radas upp minska. Man utnyttjar helt enkelt de statistiska grundlagar som finns i spelet.
Tänk dig följande spelsekvens: – – – – + + + +, fyra förluster följt av fyra vinster. Skulle du ha satsat samma insats på alla så skulle du ha gått + -0, lika. Men om du istället hade minskat dina insatser, samt ökat när du vann, skulle du ha vunnit! Genom att använda en enkel progression som ökar din insats med 1 efter varje vinst skulle du ha vunnit 6 enheter! (-1 -1 -1 -1 +1 +2 +3 +4).

Fördelen med en positiv progression är att du ökar insatserna med redan vunna pengar. Jämför detta med en negativ progression där du öka din insats allt eftersom förlusten ökar, vilket i det långa loppet är farligt.

Låt oss säga att man efter en förlust spelar 1 enhet oavsett tidigare vinst och vänder på serien ovanför (+1+2+3+4-5-1-1-1). Du vinner även då, dock bara 2 enheter. Nackdelen med en sådan här progression är att när vinst samt förlust kommer om vartannat -+-+-+-+ uppstår en förlust, -1+1-2+1-2+1-2+1, då förlorar du 3 enheter. Men grundtanken med en positiv progression är att när väl flera vinster kommer på rad satsar du med redan vunna pengar, samt när förluster kommer minskar du. Det finns en uppsjö olika system, det mest användbara systemet i dag är amerikanaren Ian Harmers system Turnaround. Men tänk på att dina chanser att vinna och förlora fortfarande är samma oavsett insats.

Nackdel med positiv progression
En progression kräver att spelaren har disciplin nog att INTE börja spela på känsla eller få för sig att börja försöka jaga i kapp tidigare förluster. Vissa system kräver en hel del kapital för att spela.

Fördel med positiv progression
Som tidigare nämnts är fördelen att när väl flera vinster kommer, höjs insatsen med redan vunna pengar. Man utnyttjar den statistiska grundlagen, nämligen att vinster och förluster kommer i vågor, dvs. flera vinster och förluster på rad.
Detta avslutar den första delen om progressionssystem, som vanligt spela lugnt!

/MRBET
Inskrivet: 2002-04-28